Utflykt Ekeby Våtmark 23/7

Ekeby våtmark utgörs av 40 hektar tidigare jordbruksmark. Den är därmed Sveriges största anlagda våtmark. Beslut om dess byggnation togs 1996 och tre år senare hade slutbesiktning skett. På området finns åtta dammar, fågelskådningstorn, promenadslingor och sittytor. Förekomsten av djur- och växtliv är rik….

Fiskegruppen 23/5

Tjejkväll 16/5

Årsmöte 7/3 GLÖM EJ!

Dansafton 19/2