Bli medlem

Vi välkomnar dig som medlem i Verdandi! Verdandi har verksamhet på ett stort antal orter ute i landet. Vi träffas i våra lokaler och utvecklar gemensam verksamhet utifrån våra gruppers behov. Vi jobbar också med utbildning i olika former och social kamratverksamhet. Stöd vår verksamhet genom att bli medlem, så att vi får möjlighet att starta ny verksamhet och göra mer för solidariteten och gemenskapen i samhället.

Medlemsavgifter:

Enskild medlem: 100:-
Familjemedlem: 200:- per familj (boendes på samma adress)

Betalas in på Bankgiro: 258-4894
eller Swish: 123 603 98 38

Märk betalningen med namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer