Utflykt till Sigurdsristningen 30/7 2020

Verdandis utflyktsmål denna vecka var den nästan 1000-åriga Sigurdsristningen i Sundbyholm, känd även som Ramsundsristningen i Jäder, vilken återfinns på en häll vid Ramsundsberget mellan de två socknarna Sundby och Jäder. Med sina nära tio kvadratmeter är den världens största runristning och en av de mest kända i Sverige. Möjligen är det endast Rökstenen i Östergötland som är mer berömd.

Ramsundsristningen skiljer sig från de flesta andra runristningar på två punkter. Dels är den huggen direkt på en berghäll och inte på en flat sten som rests. Dels är det bilderna och inte texten som gör den omtalad. Den är en av ett flertal ristningar i Sverige, Norge och England som skildrar sagan om Sigurd Fafnesbane. Mindre än två mil österut, vid Näsbyholm på gränsen mellan Härad och Vansö utanför Strängnäs, finns Gökstenen med samma motiv.

För att kunna tolka bildsviten på Ramsundsristningen bör man känna till sagan om Sigurd Fafnesbane. Texten, som är ristad i den slinga som föreställer ormen i berättelsen, har nämligen ingenting med Sigurdssagan att göra.

Inskriften lyder:

“Sigrid gjorde denna bro, moder till Alrik, dotter till Orm, för Holmgers själ, fadern till Sigröd, sin make.”

Den i texten omtalade bron var en 65 meter lång träbro över Ramsundsån, som vid mitten av 1000-talet var närmare fyra meter djup. Sigrid och Alrik är samma mor och son som nämns på den runsten Verdandi besökte för två månader sedan vid Kungshållet i Kjula en halv mil söder om Ramsundsristningen.

Eftermiddagen hade varit blåsig, och efter hand tornade mörka moln upp sig. När så himlens portar öppnade sig, då det var dags för fika i trädgården hemma hos kassören Gunilla, behölls ändå det goda humöret. Det finns ju trots allt inget dåligt väder, bara dåliga kläder!

Text & bilder Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Sigurdsristningen 30/7 2020

Utflykt Ekeby Våtmark 23/7

Ekeby våtmark utgörs av 40 hektar tidigare jordbruksmark. Den är därmed Sveriges största anlagda våtmark. Beslut om dess byggnation togs 1996 och tre år senare hade slutbesiktning skett. På området finns åtta dammar, fågelskådningstorn, promenadslingor och sittytor. Förekomsten av djur- och växtliv är rik. Drygt 150 fågelarter har observerats.
Från centrala Eskilstuna kommer man till Ekeby våtmark via Kungsgatan och Folkestaleden. När man passerar Eskilstuna Energi och Miljö på Kungsgatan 86 kan man gott unna sig ett kort stopp för att betrakta konstverken “Ikaros” av Hans Lindh och “Hon som fångade Blixten” av Richard Brixel. I den tämligen färska broschyren över offentlig konst i Eskilstuna har de nr 110 och 111.
På andra sidan Folkestaleden sett från våtmarken, och dessutom med järnvägen emellan, finns ett kulturminne i form av en kyrkoruin. Under ett par hundra år på medeltiden var Ekeby en socken med egen kyrka, som någon gång i början av 1300-talet – när Ekeby införlivades med Torshälla – kom ur bruk och föll i glömska. Resterna har dock sedan 1600-talets slut återupptäckts tre gånger. Senast 1951 gjordes utgrävningar och restaureringsarbeten, varvid man under kyrkan hittade medeltida gravar och mynt. För att besöka Ekeby kyrkoruin åker man Västeråsvägen mot Hällby och svänger in på Ekebyvägen förbi Ekeby vårdcentral och ridskolan.
Som vanligt avslutades dagens exkursion med en fikastund och allmänt småprat. Aktiviteterna kommer som nämnts att oförtrutet fortgå. Närmast har vi att se fram emot ytterligare en kvälls musikunderhållning i Hällberga under helgen. Nästa torsdags utflyktsmål blir Sigurdsristningen i Sundbyholm.

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utflykt Ekeby Våtmark 23/7

16/7 Idéfarmen Dunker

Verdandis utflykt denna vecka – som vanligt i strålande solsken – gick till centrum av det fagra sörmländska landskapet, där det första etappmålet var Idéfarmen i Dunker. Dunker tillhör Flens kommun, vars slogan är “Sörmlands hjärta”, och var en av de åtta socknar som tillsammans med köpingen Malmköping utgjorde Villåttinge härad.

Runt Idéfarmens gräsfält finns skulpturparken ArtFarm, där man kan gå en konstrunda och beskåda verk av lokala konstnärer. Parken drivs ideellt på privat mark och är öppen dygnet runt till och med den 30 september. Årets tema är “Room”. Vid varje konstverk finns en textad skylt med information om dess titel, konstnärens namn och vad som inspirerat till verket. Några av föremålen är interaktiva. Före rundvandringen hölls av mig, Hans en kortfattad information om Malmköpingsbygdens historia med tips om några intressanta platser utefter riksväg 53 mellan Malmköping och Eskilstuna.

Malmköping växte fram runt sandhedsmarken Malmahed efter det att Gustaf Adolf von Siegroth som nyutnämnd chef för Södermanlands regemente valt ut området till permanent övningsplats 1771. Orten kom att präglas av militär verksamhet från 1774 fram till 1921, då regementet flyttade in i nyuppförda kaserner i Strängnäs.

Ett mycket känt morddrama i den svenska kriminalhistorien utspelade sig i trakten kring Malmköping. Den 31 augusti 1874 bragtes ingenjör Herman Upmark och hans kusk August Larsson om livet vid ett överfall i närheten av Navesta. Förövarna, Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Konrad Pettersson Lundqvist Tector, hade haft för avsikt att råna postdiligensen mellan Sparreholm och Eskilstuna, men då det var sent på natten råkade de i mörkret ta fel på vagn. Efter drygt två månaders flykt kunde de gripas och ställas inför rätta. Båda dömdes till döden, och efter avslagna nådeansökningar verkställdes domarna kl 0700 den 18 maj 1876. Tector gick sitt öde till mötes vid Stenkumla backe på Gotland, medan Hjert miste livet på Villåttinge härads avrättningsplats Lidamon inte långt från brottsplatsen. Halshuggningen av Hjert och Tector blev de sista offentliga avrättningarna i Sverige. Minnesmärken finns uppsatta vid både mordplats och avrättningsplats.

Ett kulturminne av betydligt äldre datum är den imponerande fornborgen Ogaklev i Ärla med drygt tusen år på nacken. Den är en av ca 300 fornborgar i Sörmland, mycket väl bevarad och värd ett besök. Man kommer dit genom att promenera ca en kilometer på den skogsväg som börjar vid Slytans rastplats öster om riksväg 53.

För den som tycker om att vandra i skogsterräng kan Hamra naturreservat ca tre kilometer söder om Ärla kyrka vara ett alternativ att ta i beaktande. Området består av barrskog med mycket gamla tallar, vilket framgår av deras sköldpaddsbark, och är beläget väster om riksväg 53. Vid ett besök på hösten bör man kunna plocka lingon och svamp.

Under hemresan från Idéfarmen togs en kort omväg via Grinda Säteri, där man kan beställa gårdsglass med snart sagt vilken smak man vill. All glass är tillverkad av lokalt producerade och odlade råvaror. I dessa coronatider kan kötiden bli lite längre än vanligt, men det är det absolut värt.
Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för 16/7 Idéfarmen Dunker

Utflykt till Hjälmare docka 9/7 2020

När Verdandi korsade såväl kommun- som länsgräns för sin utomhusaktivitet denna vecka hade man åter lyckats blidka vädrets makter, som den senaste tiden visat sig nyckfulla och opålitliga. En halvtimmes promenad runt lilla kanalslingan vid Hjälmare docka kunde genomföras i strålande solsken och i natursköna omgivningar.

Hjälmare docka är besökscentrum för Hjälmare kanal, Sveriges äldsta byggda vattenväg som ännu är farbar. Den började byggas under Gustav II Adolfs regeringstid och ersatte fr o m 1639 Karl IX:s kanal som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Själva dockan tillkom på 1820-talet. I ett kanalcafé på platsen finns en utställning där man kan studera kanalens historik.

De 14 medlemmar som valt att tillbringa torsdagen i gemytlig samvaro präglad av Verdandis anda hade turen att efter den obligatoriska fikastunden få bevittna en slussning vid Hällby slussar, även kallad “dockslussen”.

Text & bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Hjälmare docka 9/7 2020

Trädgårdsarbete 6/7 2020

Suveränt duktiga och ambitiösa 🌺 Detta präglas inom Verdandi Eskilstuna. Lunchen ”lokal pizza” 😋 intogs med god aptit.

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Trädgårdsarbete 6/7 2020

Utflykt Rinmansparken och Rothoffsparken

Tyvärr regnade Verdandis första planerade aktivitet den här veckan bort på tisdagen, då matgruppen hade tänkt ordna en pizzakväll utanför föreningslokalen.

Då klockan slog 16.00 på torsdagen hade hade väderläget stabiliserats så pass att åtta medlemmar kunnat infinna sig vid Eskilstuna kommuns äldsta offentliga konstverk, placerat i Rinmansparken, för att delta i den sedvanliga torsdagsträffen med inslag av kultur och lokalhistoria.

Verket man samlats framför har nummer 107 i den nytryckta broschyr som upptar 158 av kommunens offentliga konstverk och är således det äldsta, ursprungligen rest 1832. Det är ett monument över Sven Rinman, en av de framstående banbrytare som alltsedan Reinhold Rademachers dagar bidragit till att sätta Eskilstuna på den industriella kartan. Inskriptionen på monumentet lyder: ” Åt Swen Rinman Född 1720 Död 1792 – I förtjenst om Bergs-Handteringen den främste på sin tid – Av Brukssocieteten”. Rinman har kallats “Den svenska bergshanteringens fader”. Under mitten av 1700-talet företog han studieresor i Europa, varifrån han inhämtade kunskap om arbetsmetoder som dittills varit okända i vårt land.

Rinmanmonumentet flyttades i början av 1940-talet från Fristadstorget (som under några decennier på 1800-talet hetat Rinmanstorget) till sin nuvarande plats i vad som då hette Fristadsparken och var en före detta lasarettspark. Efter att det epidemiska sjukhuset revs 1926 har parken förblivit obebyggd, och idag bidrar en mångfald av trädarter på området och en damm kantad av blomsterrabatter till att Rinmansparken blivit den trivsamma oas nära centrum den är idag. Förutom Rinmanmonumentet återfinns två modernare konstverk i parken – “Den fria viljan”, en ljusinstallation i polyeten av Monika Gora och ett obetitlat verk i cortenstål av Klaus Koivula. Man bör också unna sig att njuta av Jussi Mäntynens fina granitskulptur “Modersstolthet” från 1955 utanför huvudentrén till Rinmansskolan alldeles intill parken. I ett hörn av parken ligger lekplatsen “Upptäckten”, där avsikten är att barn under lek ska kunna ta till sig kunskaper i teknik och fysik.

Bara ett stenkast från Rinmansparken ligger Rothoffsparken, Eskilstunas äldsta anlagda park, som var kvällens andra besöksobjekt. Den har fått sitt namn efter Fredrik Rothoff, som på 1780-talet lät uppföra en karolinerherrgård med en intilliggande engelsk park. Inte mycket av själva parken har ändrats sedan Rothoffs dagar. Blomsterprakten är omfattande. Även en kryddträdgård och en karpdamm ingår, och minst ett exemplar av praktisk taget alla svenska lövträd finns att beskåda. Herrgårdsbyggnaden har dock rivits och ersattes 1883 av den nuvarande Rothoffsvillan.

Sedan några år tillbaka finns också i Rothoffsparken en lekplats för barnen. Här är den inspirerad av djungeln, med exotiska djur som elefanter, apor och krokodiler. Ett annat sentida tillskott är ett apiarium (bikupa), där man under perioden maj – september ska kunna studera honungsbin.

Efter att ha vandrat runt två parker hade deltagarna naturligtvis behov av en fikapaus för att smälta alla intryck. Under veckans torsdagsträff hade man hela tiden hållit sig nära centrala Eskilstuna. Nästa veckas aktivitet kommer att ta oss utanför inte bara kommungränsen utan även in i ett angränsande län

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt Rinmansparken och Rothoffsparken

Utflykt till Rosenforsparken 25/6 2020

Som mötesplats för Verdandis andra aktivitet denna vecka hade man valt Rosenforsparken i Skogstorp. Området var ett av de första i Rekarnebygden att resa sig ur havet när inlandsisen smält undan och landhöjningen börjat komma igång. Att trakten var befolkad redan på bronsåldern vittnar fyndet av de s k Skogstorpsyxorna 1864 om.

För 120 år sedan kom Skogstorp att bli skådeplats för en episod i svensk kriminalhistoria. Huvudperson i det dramat var den då värste massmördaren i Sverige, John Filip Nordlund. Efter att ombord på ångaren Prins Carl under en färd på Mälaren ha skjutit ihjäl och knivmördat fem personer och skadat många fler försökte han fly undan rättvisan genom att ta ett tåg söderut. Han blev dock gripen av tre poliser i väntsalen på Skogstorps järnvägsstation. Efter rättegång blev han dömd att “i en bot mista lifvet och för alltid vara förlustig medborgerligt förtroende”. Han sökte aldrig om nåd och blev därmed den näst siste att avrättas i Sverige och den siste som halshöggs med handbila.

Skogstorps bruk grundades under senare delen av 1500-talet. När ägaren till Lagersbergs säteri, Conrad Gustaf von Siegroth, tog över efter familjen Lohe 1738 döptes bruket om till Rosenbergs bruk och forsen i den förbirinnande Hyndevadsån fick namnet Rosenforsen.

Verksamheten vid bruket lades ner 1843, men återupptogs knappt 20 år senare av bröderna Bernhard och Oscar Liberg, som startade Rosenfors Jernmanufakturverk. Det var under deras tid Rosenforsparken anlades i direkt anslutning till fabrikstomten och disponentvillan. Avsikten var att man skulle kunna odla nyttoväxter i parken, men den utnyttjades också av Libergsfamiljen för privat rekreation.

Under 1900-talet började verksamheten kring parken och skötseln av den att succesivt upphöra. På senare tid har dock vissa delar restaurerats, och skötseln utförs nu av den ideella föreningen Rosenforsparkens vänner. Även om parken på många ställen är igenvuxen är den en trivsam oas att besöka.

De som deltagit under kvällen kunde efter en fikastund i den lummiga grönskan gå hem nöjda för att invänta kallelse till nästa evenemang. Det kommer inte att saknas tillfällen att besöka intressanta utflyktsmål under sommaren.
Text och bilder Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Rosenforsparken 25/6 2020

Utflykt till Fogdö Kyrka 23/6 2020

Tisdagen den 23 juni genomfördes den första av Verdandis aktiviteter denna vecka. Nio deltagare samlades kl 1700 vid ICA Ekängens parkering för att via Kjula, där ytterligare två medlemmar anslöt, fortsätta på gamla E 20 till Näsbyholm i Härad och därifrån vidare ut på Fogdön.

Vid Fogdö kyrka svängde man in på en dammig grusväg för att ta sig de tre kilometerna till Kungsberg och den första delen av kvällens program. Alldeles intill Mälarens vatten kunde man beskåda Vårfruberga klosterruin, resterna efter det nunnekloster som under medeltiden legat på platsen. Den kommun som de tre socknarna på Fogdön – Helgarö, Fogdö och Vansö – fram till 1971 bildade tillsammans med Härads socken på fastlandet hade namnet Vårfruberga landskommun efter klostret.

Efter en rundvandring innanför de restaurerade klostermurarna blev det åter uppsittning i bilarna för vidare transport till nästa programpunkt. Platsen för denna var Fogdö Golfbana, endast ett stenkast från kyrkan. Av deltagarna var det bara ordförande Peter som hade golfvana och egen utrustning, men vi övriga fick låna klubbor och kunde efter en grundläggande instruktion åstadkomma några godkända utslag på driving rangen. Det rådde som vanligt en god stämning, och man gav sig också tid till en gemytlig fikastund i det soliga vädret. Efter några avslutande träningssvingar på rangen valde hälften av deltagarna att gå en runda medan den andra hälften ansåg sig nöjd och anträdde återfärden hemåt.

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Fogdö Kyrka 23/6 2020

Midsommarhelgen 21/6

Midsommarvädret i år har på många ställen varit rekordvarmt. Även i ett annat avseende har helgen avvikit från det normala, men på ett mindre positivt sätt. Restriktionerna med anledning av Covid-19 har mer eller mindre omöjliggjort ett traditionellt firande med folkdans och lekar runt midsommarstången.
När Verdandi samlades i Sundbyholms o för utomhusaktivitet söndagen efter midsommar saknades därför den majstång – en annan benämning på midsommarstång – som normalt står mitt på grusgången mellan slottet och sjön den här tiden på året. Emil Näsvalls bronsskulptur “Maj” stod dock på sin vanliga plats mitt i parken.

Programmet började med att det dukades upp ett dignande bord med pastasallad och tillbehör, som deltagarna – ett tjugotal till antalet – lät sig väl smaka av. Under tiden fick man en kortfattad beskrivning av områdets förflutna. Fokus låg på framför allt en historisk person, som alltjämt förknippas med Sundbyholm. Riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, utomäktenskaplig son till Karl IX och därmed äldre halvbror till Gustav II Adolf, har givit namn åt den vandringsled, som med start vid Naturstugan i Årby sträcker sig till Björsund via bland annat Sundbyholm. Han var också den som 1629 genom donationer lät grunda en skola för barn från alla samhällsskikt vid Sundby kyrka. Den Gyllenhielmska skolan var i bruk till 1987 och betraktas som den första svenska folkskolan, drygt 200 år innan Folkskolestadgan kom på pränt 1842.

Under den rundvandring som företogs efter avslutad måltid gjordes ett kort stopp vid Sven Lundqvists bronsskulptur “Prinsen”, som är placerad på gräsmattan framför slottet. Den föreställer Prins Eugen, som under några år på 1890-talet vistades på slottet och där målade den kända tavlan “Det gamla slottet”. Mellan skulpturen och slottsbyggnaden hade rests en midsommarstång i miniformat, som lockade några av deltagarna till att dansa “Små grodorna”.

Promenaden gick därefter vidare. Från slottet gick man längs den långsträckta strandlinjen, förbi badplats och hamn, tillbaka till slottsparken för att avsluta en angenäm eftermiddag med medhavd fika.

Hans Persbjer

 

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Midsommarhelgen 21/6

Torsdagsutflykt 11/6

I Strängnäs stift firas Sankt Eskils dag den 11 juni. Vad kunde vara naturligare för Verdandi än att som utgångspunkt för sin torsdagsaktivitet denna vecka välja den mäktiga bronsstatyn på Klostergatan, och därigenom hedra den historiska person den föreställer? Eskils betydelse för oss som sörmlänningar är stor, då han är ett av våra skyddshelgon, men det är kanske framför allt som Eskilstunabor vi har anledning att minnas honom. Då han kom som missionär från England till “Nordanskogs” norr om skogarna Kolmården och Tiveden hamnade han i Tuna. Efter att han lidit martyrdöden i Strängnäs år 1080 kom platsen att kallas Eskils Tuna. Genom åren har flera företeelser i staden uppkallats efter honom.

Efter Eskils död utvidgades Tuna kyrka till ett Johanniterkloster. Några århundraden senare tog Gustav Vasa reformationen som förevändning att dra in klostrens egendomar till kronan. Johanniterklostret revs till förmån för slottet Eskilstuna Huus, som förstördes i en brand 1680.

Efter att ha hedrat Eskil vid statyn gick deltagarna in till Slottsskolans skolgård på andra sidan Klostergatan för att beskåda både den minnessten över Eskilstuna Huus, som är rest där och Allan Ebelings stenmosaik föreställande slottet, som är infälld i en husfasad.

Därefter gick man den korta promenaden ner till Stadsparken för att njuta av lummig grönska, blomsterprakt och den offentliga konst, som är spridd över området. Kvällen avslutades med fika och boule i Klosterparken under ledning av föreningens egen instruktör Patrik.

Text och bilder: Hans Persbjer

 

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Torsdagsutflykt 11/6