Grillkväll i Skjulsta

När Verdandi bjöd in till grillkväll i Skjulsta på tisdagen hörsammades detta av 15 medlemmar. Med tanke på att termometern visade närmare 30 grader kändes det skönt att man lyckats lägga beslag på den skuggigaste grillplatsen. Alla åt korv med god aptit och stämningen var som vanligt på topp.

Under kvällen avsattes också 45 minuter till en frivillig promenad upp på det närliggande Showberget, vilket lockade tolv av deltagarna. Väl uppe på berget kunde man njuta av en magnifik utsikt över Eskilstuna.

Promenaden bjöd naturligtvis också på en del lokalhistoria. Längs stigarna gick man förbi Ekhagen och ett minnesmärke som rests av Arbetarnes ring i Eskilstuna nästan på dagen 136 år tidigare. Man kom också att för tredje gången den här sommaren stöta på rester av “Hertiig Karls grav” eller Karl IX:s kanal. De två tidigare tillfällena var vid besöken till Nybyparken i Torshälla och Rosenforsparken i Skogstorp.

Slutligen passerade man på tillbakavägen det gruvhål som finns inritat på en karta från 1680 och som tillhörde Vilsta herrgård. Gruvan hade dock inte givit någon större avkastning och lades därför ner. Det sägs att det silver man utvann gick åt till knapparna i kuskens livré.

Väl återsamlade vid grillplatsen kunde man pusta ut och återhämta krafterna före hemfärden. Promenaden hade inte varit lång, men man hade gått på stigar som bitvis var tämligen branta och beströdda med stenar och rötter.
Text och bilder Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Grillkväll i Skjulsta

Boulekväll 13/8 2020

Torsdagskvällen denna vecka 13/8 innebar starten på Verdandis bouleturnering, ledd av föreningens egen instruktör Patrik. Vid detta första tillfälle infann sig tio spelsugna medlemmar. Syftet med turneringen är naturligtvis att umgås och ha trevligt i Verdandis anda, men det hindrar inte tävlingsinstinkten att komma fram hos vissa när matcherna väl kommer igång.

Allt gick dock ärligt till och omgångarna blev jämna. Ibland räckte inte ögonmåttet till för att avgöra vilket klot som låg närmast “lillen”. Då fick man ta till måttband. Patrik poängterade vikten av att äta och dricka under en turnering. Detta för att kunna hålla koncentrationen och inte tröttas ut.

Efter en första omgång lades därför en vattenpaus in. Omgång två följdes av en fikastund. Den blev också ett ypperligt tillfälle till en quiz, som kan ses som en form av examen på de kultur- och historievandringar som hållits under våren och sommaren. Deltagarna fick totalt 25 frågor om sådant som upplevts på alla platser man besökt sedan mitten av april. Då varje fråga hade tre svarsalternativ var chansen att få rätt 33 % även om man missat att vara med på just det stället. Priser utdelades till de tre som lyckats pricka in flest rätt på frågetävlingen. De hade i fallande skala avgivit 19, 17 respektive 15 korrekta svar.

En tredje omgång avslutade kvällens program. Detta var som sagt starten på Verdandis bouleturnering, vilket innebär att fler tillfällen kommer framöver. Datum framgår av det höstprogram, som snart blir tillgängligt för medlemmarna, och som givetvis också har andra godbitar att bjuda på. Det finns all anledning att hålla sig uppdaterad.

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Boulekväll 13/8 2020

Våren och Sommaren 2020

Den gångna våren och sommaren har naturligtvis i mångt och mycket präglats av Covid-19, och Verdandi har i likhet med övriga fått anpassa sin verksamhet efter de riktlinjer och rekommendationer våra myndigheter meddelat. Planerade programpunkter har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Inget är glömt bara lagts på väntan tills allt är som ”vanligt” igen.

Trots denna utmaning kan vi, nu när hösten närmar sig, blicka tillbaka på en tid som har varit fylld av utomhusaktiviteter där medlemmarna helhjärtat deltagit med gott humör och med vederbörlig respekt för den rådande situationen. Sedan den 16 april har vi, företrädesvis på torsdagar, gjort längre och kortare utflykter – ibland utanför Eskilstuna kommun och Sörmlands län. Vi har givits sammanlagt 17 möjligheter att uppleva massor av kultur och natur, förnimma historiens vingslag och förhoppningsvis lära känna vår hembygd bättre. Totalt har 40 medlemmar deltagit minst en gång. Flera har återkommit vecka efter vecka, och det genomsnittliga deltagarantalet hamnar på elva individer per tillfälle.

Föreningen tackar Hans Persbjer för all den kunskap han har och har skaffat sig för att dela med sig till oss andra.

På verdandis hemsida verdandieskilstuna.se finns en blogg för allt samlats och kommer även framöver att dokumenteras där.

Sommaren börjar således lida mot sitt slut. Några aktiviteter återstår i augusti. Styrelsen kommer under de närmaste veckorna att utarbeta ett program för hösten och tar med glädje emot förslag och synpunkter från medlemmarna.

Publicerat i Föreningsinformation | Kommentarer inaktiverade för Våren och Sommaren 2020

Utflykt till Strängnäs 6/8 2020

Verdandis torsdagsaktivitet denna vecka hade förlagts till vår östliga grannstad Strängnäs, som sedan 1100-talet har varit biskopssäte och vår stiftsstad. Den mäktiga domkyrkan invigdes i ett första skede 1291, ungefär 30 år efter det att byggnadsarbetena påbörjades. Tillbyggnader har gjorts under efterföljande århundraden. Den kännetecknande tornhuvan tillkom 1723.
Två kända biskopar som verkade i Strängnäs på 1400-talet var Thomas Simonsson och Kort Rogge. Den förstnämnde skrev den bekanta Frihetssången, som inleds med raderna “Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring”. Den sistnämnde lät uppföra Roggeborgen, där Gustav Vasa valdes till kung 1523.

Det huvudsakliga besöksmålet för utflykten var konstparken Ulvhälls hällar, som med sitt läge på en höjd intill Ulvhälls Herrgård erbjuder utsikt över Mälaren. Det gods, tillhörigt kyrkan, som legat på platsen hette under medeltiden Finninge. Efter att under Gustav Vasas regeringsperiod ha övergått till att bli ett kronogods kom det under 1600-talet i biskopens, Laurentius Paulinus Gothus, ägo. Då dennes son, Johan Larsson Paulinus, ärvt egendomen och adlats till namnet Olivecrantz ändrades gårdens namn till Olivehäll.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på slutet av 1700-talet. Under ett och ett halvt sekel innehades herrgården av ett antal olika ägare. Sitt nuvarande namn fick den av Filip Mannerstråhle.

År 1947 köptes Ulvhälls herrgård av Strängnäs stad. Den kom dock att stå tom fram till 1959, då Hugo Arnerud lät påbörja restaurering av byggnaden. Från 1962 har herrgården i perioder utnyttjats för hotell-, restaurang- och konferensverksamhet.

Konstparken Ulvhälls Hällar, som invigdes 2018, är ett privat initiativ sponsrat av bland andra Sparbanksstiftelsen Rekarne. Via en drygt 500 meter lång träramp kan man dygnet runt, i lummig grönska och med sjöutsikt, beskåda konstverk som framtagits speciellt för parken. Ett spektakulärt inslag är Ebba Bohlins “Entendre”, ett gigantisk öra av frigolit och glasfiber, som likt en gummiflotte vippar på vågorna en bit från stranden. Årets storsatsningar är installationen “Armaments and Ornaments” av den sydafrikanske konstnären Rodney Place och Anastasia Ax’ gipsskulpturer “Set design for Fedra/Hippolytos”.

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Strängnäs 6/8 2020

Studiebesök till Mariefred 4/8 2020

Lennart Ekengren från Mariefreds Hembygdsförening mötte vid Callanderska gården, som blev start- och slutpunkt för en halvannan timme lång guidning runt stadskärnan. Promenaden inramades av ett härligt sensommarväder med strålande sol.

Namnet Mariefred kommer från det kloster, Monasterium pacis Mariae, som år 1504 uppfördes på den plats där dagens kyrka står. Det var Nordens enda kartusiankloster, och de drivande krafterna bakom dess tillkomst var ärkebiskop Jakob Ulfsson och riksföreståndaren Sten Sture den äldre.
En minnessten över den sistnämnde restes 1905 nedanför kyrkan.

Klostret fick en kortvarig historia, då det 1526 blev det första kloster som drogs in till kronan av Gustav Vasa. När det revs användes teglet till att bygga Gripsholms slott, som alltsedan dess satt sin prägel på Mariefred.

Efter det att Mariefred år 1605 fått stadsrättigheter av Karl IX byggdes den nya kyrkan. Därmed kom den gamla 1100-talskyrkan i Kärnbo socken att överges och med tiden förfalla. Ruinen av den kan fortfarande beskådas väster om stadskärnan, som genom åren behållit sin charm med välbevarade trähus och hemtrevliga innergårdar. Några byggnader som förtjänar att nämnas speciellt är rådhuset från 1780-talet, stationshuset invigt 1895 och Callanderska gården inrymd på en färgargård från mitten av 1700-talet.

Efter den intressanta och lärorika rundvandringen var det dags för lunch, som kunde intas på Blå Kattens uteservering. Ännu en lyckad utflykt med Verdandi kunde läggas till handlingarna.

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Studiebesök till Mariefred 4/8 2020

Utflykt till Sigurdsristningen 30/7 2020

Verdandis utflyktsmål denna vecka var den nästan 1000-åriga Sigurdsristningen i Sundbyholm, känd även som Ramsundsristningen i Jäder, vilken återfinns på en häll vid Ramsundsberget mellan de två socknarna Sundby och Jäder. Med sina nära tio kvadratmeter är den världens största runristning och en av de mest kända i Sverige. Möjligen är det endast Rökstenen i Östergötland som är mer berömd.

Ramsundsristningen skiljer sig från de flesta andra runristningar på två punkter. Dels är den huggen direkt på en berghäll och inte på en flat sten som rests. Dels är det bilderna och inte texten som gör den omtalad. Den är en av ett flertal ristningar i Sverige, Norge och England som skildrar sagan om Sigurd Fafnesbane. Mindre än två mil österut, vid Näsbyholm på gränsen mellan Härad och Vansö utanför Strängnäs, finns Gökstenen med samma motiv.

För att kunna tolka bildsviten på Ramsundsristningen bör man känna till sagan om Sigurd Fafnesbane. Texten, som är ristad i den slinga som föreställer ormen i berättelsen, har nämligen ingenting med Sigurdssagan att göra.

Inskriften lyder:

“Sigrid gjorde denna bro, moder till Alrik, dotter till Orm, för Holmgers själ, fadern till Sigröd, sin make.”

Den i texten omtalade bron var en 65 meter lång träbro över Ramsundsån, som vid mitten av 1000-talet var närmare fyra meter djup. Sigrid och Alrik är samma mor och son som nämns på den runsten Verdandi besökte för två månader sedan vid Kungshållet i Kjula en halv mil söder om Ramsundsristningen.

Eftermiddagen hade varit blåsig, och efter hand tornade mörka moln upp sig. När så himlens portar öppnade sig, då det var dags för fika i trädgården hemma hos kassören Gunilla, behölls ändå det goda humöret. Det finns ju trots allt inget dåligt väder, bara dåliga kläder!

Text & bilder Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Sigurdsristningen 30/7 2020

Utflykt Ekeby Våtmark 23/7

Ekeby våtmark utgörs av 40 hektar tidigare jordbruksmark. Den är därmed Sveriges största anlagda våtmark. Beslut om dess byggnation togs 1996 och tre år senare hade slutbesiktning skett. På området finns åtta dammar, fågelskådningstorn, promenadslingor och sittytor. Förekomsten av djur- och växtliv är rik. Drygt 150 fågelarter har observerats.
Från centrala Eskilstuna kommer man till Ekeby våtmark via Kungsgatan och Folkestaleden. När man passerar Eskilstuna Energi och Miljö på Kungsgatan 86 kan man gott unna sig ett kort stopp för att betrakta konstverken “Ikaros” av Hans Lindh och “Hon som fångade Blixten” av Richard Brixel. I den tämligen färska broschyren över offentlig konst i Eskilstuna har de nr 110 och 111.
På andra sidan Folkestaleden sett från våtmarken, och dessutom med järnvägen emellan, finns ett kulturminne i form av en kyrkoruin. Under ett par hundra år på medeltiden var Ekeby en socken med egen kyrka, som någon gång i början av 1300-talet – när Ekeby införlivades med Torshälla – kom ur bruk och föll i glömska. Resterna har dock sedan 1600-talets slut återupptäckts tre gånger. Senast 1951 gjordes utgrävningar och restaureringsarbeten, varvid man under kyrkan hittade medeltida gravar och mynt. För att besöka Ekeby kyrkoruin åker man Västeråsvägen mot Hällby och svänger in på Ekebyvägen förbi Ekeby vårdcentral och ridskolan.
Som vanligt avslutades dagens exkursion med en fikastund och allmänt småprat. Aktiviteterna kommer som nämnts att oförtrutet fortgå. Närmast har vi att se fram emot ytterligare en kvälls musikunderhållning i Hällberga under helgen. Nästa torsdags utflyktsmål blir Sigurdsristningen i Sundbyholm.

Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Uncategorized | Kommentarer inaktiverade för Utflykt Ekeby Våtmark 23/7

16/7 Idéfarmen Dunker

Verdandis utflykt denna vecka – som vanligt i strålande solsken – gick till centrum av det fagra sörmländska landskapet, där det första etappmålet var Idéfarmen i Dunker. Dunker tillhör Flens kommun, vars slogan är “Sörmlands hjärta”, och var en av de åtta socknar som tillsammans med köpingen Malmköping utgjorde Villåttinge härad.

Runt Idéfarmens gräsfält finns skulpturparken ArtFarm, där man kan gå en konstrunda och beskåda verk av lokala konstnärer. Parken drivs ideellt på privat mark och är öppen dygnet runt till och med den 30 september. Årets tema är “Room”. Vid varje konstverk finns en textad skylt med information om dess titel, konstnärens namn och vad som inspirerat till verket. Några av föremålen är interaktiva. Före rundvandringen hölls av mig, Hans en kortfattad information om Malmköpingsbygdens historia med tips om några intressanta platser utefter riksväg 53 mellan Malmköping och Eskilstuna.

Malmköping växte fram runt sandhedsmarken Malmahed efter det att Gustaf Adolf von Siegroth som nyutnämnd chef för Södermanlands regemente valt ut området till permanent övningsplats 1771. Orten kom att präglas av militär verksamhet från 1774 fram till 1921, då regementet flyttade in i nyuppförda kaserner i Strängnäs.

Ett mycket känt morddrama i den svenska kriminalhistorien utspelade sig i trakten kring Malmköping. Den 31 augusti 1874 bragtes ingenjör Herman Upmark och hans kusk August Larsson om livet vid ett överfall i närheten av Navesta. Förövarna, Gustaf Adolf Eriksson Hjert och Konrad Pettersson Lundqvist Tector, hade haft för avsikt att råna postdiligensen mellan Sparreholm och Eskilstuna, men då det var sent på natten råkade de i mörkret ta fel på vagn. Efter drygt två månaders flykt kunde de gripas och ställas inför rätta. Båda dömdes till döden, och efter avslagna nådeansökningar verkställdes domarna kl 0700 den 18 maj 1876. Tector gick sitt öde till mötes vid Stenkumla backe på Gotland, medan Hjert miste livet på Villåttinge härads avrättningsplats Lidamon inte långt från brottsplatsen. Halshuggningen av Hjert och Tector blev de sista offentliga avrättningarna i Sverige. Minnesmärken finns uppsatta vid både mordplats och avrättningsplats.

Ett kulturminne av betydligt äldre datum är den imponerande fornborgen Ogaklev i Ärla med drygt tusen år på nacken. Den är en av ca 300 fornborgar i Sörmland, mycket väl bevarad och värd ett besök. Man kommer dit genom att promenera ca en kilometer på den skogsväg som börjar vid Slytans rastplats öster om riksväg 53.

För den som tycker om att vandra i skogsterräng kan Hamra naturreservat ca tre kilometer söder om Ärla kyrka vara ett alternativ att ta i beaktande. Området består av barrskog med mycket gamla tallar, vilket framgår av deras sköldpaddsbark, och är beläget väster om riksväg 53. Vid ett besök på hösten bör man kunna plocka lingon och svamp.

Under hemresan från Idéfarmen togs en kort omväg via Grinda Säteri, där man kan beställa gårdsglass med snart sagt vilken smak man vill. All glass är tillverkad av lokalt producerade och odlade råvaror. I dessa coronatider kan kötiden bli lite längre än vanligt, men det är det absolut värt.
Text och bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för 16/7 Idéfarmen Dunker

Utflykt till Hjälmare docka 9/7 2020

När Verdandi korsade såväl kommun- som länsgräns för sin utomhusaktivitet denna vecka hade man åter lyckats blidka vädrets makter, som den senaste tiden visat sig nyckfulla och opålitliga. En halvtimmes promenad runt lilla kanalslingan vid Hjälmare docka kunde genomföras i strålande solsken och i natursköna omgivningar.

Hjälmare docka är besökscentrum för Hjälmare kanal, Sveriges äldsta byggda vattenväg som ännu är farbar. Den började byggas under Gustav II Adolfs regeringstid och ersatte fr o m 1639 Karl IX:s kanal som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Själva dockan tillkom på 1820-talet. I ett kanalcafé på platsen finns en utställning där man kan studera kanalens historik.

De 14 medlemmar som valt att tillbringa torsdagen i gemytlig samvaro präglad av Verdandis anda hade turen att efter den obligatoriska fikastunden få bevittna en slussning vid Hällby slussar, även kallad “dockslussen”.

Text & bild Hans Persbjer

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Utflykt till Hjälmare docka 9/7 2020

Trädgårdsarbete 6/7 2020

Suveränt duktiga och ambitiösa 🌺 Detta präglas inom Verdandi Eskilstuna. Lunchen ”lokal pizza” 😋 intogs med god aptit.

Publicerat i Medlemsaktiviteter | Kommentarer inaktiverade för Trädgårdsarbete 6/7 2020