Så många fantastiska medlemmar som finns i verdandi och även andra dansare som också kommer bidrar till dessa aftnar. Stolarna blev inte utnötta, skratten va många och den fina gemenskapen, där alla hjälps åt, skapar ju trivsel 🥰
Innan dansen genomfördes Verdandi Eskilstuna årsmöte med sedvanliga förhandlingar samt avtackning och två hedersmedlemmar utsågs.
Mötesordförande Geerth Gustavsson avslutade med att berätta om räddningstjänstens arbete och framtida planer.