Styrelsen 2024

Valda på årsmötet 3/2 2024

Ordförande: Peter Norberg
Kassör: Gunilla Andersson
Ledamot: Inga-Lill Eriksson
Ledamot: Britt Ekberg
Ledamot: Peder Carlström
Suppleanter: Inger Eriksson, Lars-Gunnar Nilsson


Övriga valda och utsedda

Revisor: Ove Berglund
Webbansvarig: Patrik Norén
ABF-Representant: Peter Norberg
Distriktsstyrelsen: Peter Norberg och Gunilla Andersson
Valberedning: Styrelsen