Styrelsen 2022

Valda på årsmötet 19/3 2022

Ordförande: Peter Norberg
Ledamot/Kassör: Gunilla Andersson
Ledamot: Barbro Westberg
Suppleanter: Inger Eriksson, Marko Liikala, Sören Westberg


Övriga valda och utsedda

Revisor: Ove Berglund
Studieorganisatör: Marko Liikala
Webbansvarig: Patrik Norén
ABF-Representant: Peter Norberg
Distriktsstyrelsen: Marko Liikala, Peter Norberg och Gunilla Andersson
Valberedning: Styrelsen