Styrelsen 2019

Valda på årsmötet 7/3 2019

Ordförande: Peter Norberg
Kassör: Gunilla Andersson
Ledamot: Barbro Vasterberg
Suppleanter:
Inger Eriksson
Jessica Flodén
Marko Liikala
Sören Vesterberg