Styrelsen 2023

Valda på årsmötet 25/3 2023

Ordförande: Peter Norberg
Ledamot/Kassör: Gunilla Andersson
Ledamot: Inga-Lill Eriksson
Ledamot: Britt Ekberg
Ledamot: Peder Carlström
Suppleanter: Inger Eriksson, Marko Liikala, Bertil Ruthström


Övriga valda och utsedda

Revisor: Ove Berglund
Webbansvarig: Patrik Norén
ABF-Representant: Peter Norberg
Distriktsstyrelsen: Peter Norberg och Gunilla Andersson
Valberedning: Styrelsen