Styrelsen 2020

Valda på årsmötet 27/2 2020

Ordförande: Peter Norberg
Kassör/Sekreterare: Gunilla Andersson
Ledamot: Barbro Westberg
Suppleanter: Inger Eriksson, Marko Liikala, Sören Westberg


Övriga valda och utsedda

Revisor: Ove Berglund
Studieorganisatör: Marko Liikala
Webbansvarig: Patrik Norén
ABF-Representant: Peter Norberg
Distriktstyrelsen: Gunilla Andersson och Peter Norberg
Valberedning: Inger Eriksson, Susanne Eriksson