Verdandi Eskilstuna har besökt Bäljstendbergets fornborg. Den var 100 meter lång och 25 meter bred. Den är från vendeltiden (folkvandringstiden) det är en Borg dit människorna tog sin tillflykt vid fara. Fornborgarna kunde kommunicera med varandra via vårdkasar, de tände en eld vid fara.

Vi besökte också en hålväg, det är en väg där många människor har gått och färdas så mycket så det blir en urholkning i naturen. Hålvägarna hittar man på åsarna där forntidens människor gick och färdades. Vid slutet av hålvägen tog vi en kaffepaus. Vi diskutera det forntida vägnätet och hur vägarna gick i naturen. Alla tyckte kvällen var lärorik och lyckad.