Föreläsning om Karl IX

Vi var fyra från Verdandi Eskilstuna som lyssnade på en föreläsning om Karl IX och hans kamp om kronan. Han var son till Gustav Vasa. Han spelade sina kort rätt i en orolig tid, med liv och riket som insats.
Peter Norberg