Vi var fyra från Verdandi Eskilstuna som lyssnade på en föreläsning om Karl IX och hans kamp om kronan. Han var son till Gustav Vasa. Han spelade sina kort rätt i en orolig tid, med liv och riket som insats.
Peter Norberg