När 14 verdandister i torsdags 15/10 träffades vid Jäders kyrka för veckans programpunkt hade det gått nästan på dagen sex månader sedan föreningen inledde de utomhusaktiviteter, som sedan dess givit medlemmarna tillfälle att uppleva massor av kultur och lokalhistoria.

Samlingen på kyrkogården inleddes med en tyst minut för att hedra den tidigare stadsarkivarien Bror-Erik Ohlsson, som nyligen gått bort i en ålder av 83 år. Han har betytt kanske mer än någon annan för att hålla vår kommuns historia vid liv och föra det historiska arvet vidare.

Byggnationen av sockenkyrkan påbörjades runt år 1100. Under 1300-talet revs stora delar av de gamla stenmurarna för att ersättas av en tegelfasad. Under biskop Kort Rogges tid som biskop i Strängnäs på 1400-talet tillkom torn och valv. På grund av sin storslagenhet som ståtlig renässanskyrka har Jäders kyrka ibland fått epitetet ”Rekarne domkyrka”.

Om- och tillbyggnader skedde under 1600-talet i flera etapper på initiativ av Axel Oxenstierna, vars fädernegård Fiholm är belägen en halvmil från platsen och som ligger begravd i ett gravvalv under huvudkoret. Ristade i det stenlock som täcker valvet är föräldrarna Gustav Oxenstierna och Barbro Bielke samt deras barn, av vilka en alltså var Axel.

Ovanför dörren i vapenhuset hänger resterna av den hatt, som Anders Eriksson bar den 10 augusti 1694, då han på väg in till högmässan träffades av blixten och dog på fläcken. Texten på en tavla under hatten är hämtad från Job 37:5 – ”Gud dundrar med sitt dunder grufveliga, och gör stoor ting”.

På väggarna i långhuset är ett stort antal begravningsvapen upphängda och som en pendang till sakristian finns ett gravkor med sex kistor. Altarskåpet, ett förnämligt arbete tillverkat i Bryssel 1514, har tidigare tillhört Storkyrkan i Stockholm. Predikstolen är från 1654.

Utanför kyrkan är två något skadade runstenar resta. Av de ristningar som är läsbara kan man ana att en av dem är vad man benämner en Ingvarssten. Inmurade i stenväggen finns ett gravklot med ristade runor, kallad ”limpan”, samt två bildristningsfragment.

En halv kilometer från kyrkan ligger den före detta prästgården, vars äldsta byggnad är en tiondebod av tegel från 1600-talet. Sådana hus användes förr till att förvara den del av tiondet, som inte tillföll prästen.

På andra sidan vägen från kyrkan återfinns kyrkstallarna och församlingshemmet. Här finns sedan några år tillbaka en utställning om Axel Oxenstierna, som under mer än fyra decennier som rikskansler satte den prägel på vårt land vi märker ännu idag.

Den fikastund som brukar avsluta föreningens utflykter kunde denna gång avnjutas under en behaglig höstsol i kassören Gunillas trädgård vid Hammartorps gård i Sundbyholm inte långt från Jäders kyrka.

Text & bild Hans Persbjer