Plats: Hallströmsgatan 1
Tid: 18:00

Medverkan av Marie Svensson, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden och
Stefan Axberg, tjänsteman, Kultur- och Fritid.