Vi tackar bästa Junix för en toppenkväll dansafton 19/3. Härliga dansvänliga toner av de proffsiga musikerna och ett 50 tal dansanta och glada personer var på plats.
Nu har vi öppnat upp så även icke medlemmar är hjärtligt välkomna i vår fina gemenskap. Alla som kommer tas emot med öppna famnen, precis som det skall vara i Verdandi.

Frågan får förstås alla, vill du bli medlem?

Lördagen började redan under eftermiddagen med Verdandi Eskilstunas årsmöte. Drygt 30 medlemmar deltog. Inbjuden mötesordförande var Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande som fullföljde sitt uppdrag. Lite frågeställningar gällande både aktiviteter och budget lyftes under mötet, vilket är utvecklande. Sittande styrelse fick fortsatt förtroende även under 2022 , att leda Verdandi Eskilstuna. Efter mötet fick vi även lite insyn från Jimmy om vad som händer i vår kommun.