Under ett antal vandringar förra året och tidigare denna sommar har konst- och kulturintresserade verdandister fått stifta bekantskap med en stor del av den offentliga konst Eskilstuna frikostigt ställer till invånarnas förfogande. Den som deltagit vid samtliga tillfällen har fått se ett 60-tal av de drygt 160 verk som för närvarande finns utspridda i kommunen. Huvuddelen av den offentliga konsten återfinns i staden centrala delar, men på årets sista augustidag var det dags att ta del av de konstsatsningar som görs i några områden en bit från stadskärnan.

Från samlingspunkten Skiftinge centrum utgick kl 1400 en ca 1800 meter lång promenad i det härliga sensommarvädret, varvid sju konstverk passerades. Ett av dem, med titeln ”Platsens mönster”, måste vara det konstverk i kommunen som upptar störst yta. Det består av tre delar. På lyktstolpar längs en gångväg runt hela området finns tjugo skyltar med bilder som beskriver fornfynd som gjorts vid arkeologiska utgrävningar av området, byggnader och annat som utmärker stadsdelen idag samt djur- och växtliv i det intilliggande naturreservatet. Sju stenar hämtade från utgrävningsplatsen har samlats till en sittgrupp och försetts med hällristningsliknande symboler föreställande föremål typiska för vår tid. Det hela binds ihop av en fasadmålning med en karta över Skiftinge.

Två av de övriga konstverken på denna etapp var så nya att de inte finns med i Eskilstuna konstmuseums broschyr över den offentliga konsten. I Skiftinges nya förskola kunde man se ”Blinka lilla snigel”, ett verk i smide föreställande två gigantiska sniglar som tittar ned från taket. Den fyra meter höga ”Planteraren” i aluminium, som blickar in mot handelsområdet från en rondell, fick beundras genom bilfönstren när det blev dags att ta sig till nästa plats.

Ytterligare en rondellprydnad möttes man av i Snälltorpet, där skulpturen ”Speedway” påminner oss om att just denna sport tidigare utövades här. Under en kortare rundvandring lät man sig bland annat charmas av de bedårande djuren i Kronskogen före avfärd till eftermiddagens tredje etappmål.

Eskilstunas senaste tillskott av offentlig konst är muralmålningen ”Gränslösa drömmar” i Nyfors, som hade besökts vid den förra konstvandringen två månader tidigare. Att denna konstform inte är ny för staden gavs bevis för i Lagersberg, där ”Väderlek”, ett av Hans Lindhs från början tre verk i området, fortfarande är synlig på en husgavel. Hustrun Barbros metallskulptur ”Silverflammor” i det angränsande området Råbergstorp kunde betraktas på avstånd. Vid Lagersbergs förskola blev ett par vindflöjlar med djurmotiv det sista besöksmålet på denna plats.

En kort promenad runt Fröslunda torg med bland annat Astrid Göranssons bronsskulptur ”Vem är din mamma” hanns med innan det efter närmare tre timmar, 24 konstverk och runt 12.000 steg var dags att avsluta det uppskattade programmet denna soliga eftermiddag med en fikastund vid föreningslokalen på Björkhultsvägen.

Hans Persbjer