Under sommaren har fyra stycken logdanser genomförts på Dahls Loge utanför Katrineholm. Logdanserna har varit på söndagseftermiddagar och varit välbesökta och uppskattade. Ett projekt som prövades under sommaren och utvärderingen har visat på att logdanser kommer utföras även 2023.

Orkestrar som spelat under 2022 har varit Junix, Gideons, Kalle och Stefan