Verdandis tordagsaktivitet denna vecka genomfördes nästan på ”mammas gata”. Bara ett stenkast från Verdandivägen ligger Balsta med sitt musikslott och sin våtmarkspark.

Ett tiotal medlemmar hade samlats nedanför den byggnad, som stod färdig den 1 april 1917, men som trots sin nuvarande benämning aldrig varit ett slott. Balsta hemman hade redan 1893 inköpts av Klosters socken och fram till och med 1978 bedrevs olika former av fattig- och sjukvård på området.

Från musikslottet styrdes stegen mot den våtmarkspark, som var klar för invigning hösten 2017 och som ska tjäna som oas i närheten av centrum. Efter ett strövtåg runt våtmarken fortsatte promenaden mot Balsta Trädgårdsallé.

Ett kort uppehåll gjordes för att betrakta de tre runstenar som är placerade i rad intill den gamla landsvägen Gredby Gata. De har inte alltid stått så samlat, men alla har sitt ursprung i närområdet. Den största av dem låg under en tid som brosten vid Gredby Bro över Karpbäcken. De två övriga ingår i en samling av ett trettiotal runstenar som är knutna till en och samma händelse i svensk historia – Ingvarståget. Ingvar den vittfarne ledde det sista svenska vikingatåget med 30 skepp mot Särkland på 1030-talet. Tåget slutade med katastrof då ingen kom levande tillbaka, varför ett stort antal runstenar rests till minne av de män som fallit.

Från runstenarna promenerade deltagarna längs trädgårdsallén tillbaka mot musikslottet för att avsluta med fika och frågesport i den intilliggande äppelparken. Innan man skildes beslöts att förlägga nästa utomhusaktivitet till Rothoffsparken torsdagen den 14 maj med samling kl 1600.

Hans Persbjer