Ekeby våtmark utgörs av 40 hektar tidigare jordbruksmark. Den är därmed Sveriges största anlagda våtmark. Beslut om dess byggnation togs 1996 och tre år senare hade slutbesiktning skett. På området finns åtta dammar, fågelskådningstorn, promenadslingor och sittytor. Förekomsten av djur- och växtliv är rik. Drygt 150 fågelarter har observerats.
Från centrala Eskilstuna kommer man till Ekeby våtmark via Kungsgatan och Folkestaleden. När man passerar Eskilstuna Energi och Miljö på Kungsgatan 86 kan man gott unna sig ett kort stopp för att betrakta konstverken ”Ikaros” av Hans Lindh och ”Hon som fångade Blixten” av Richard Brixel. I den tämligen färska broschyren över offentlig konst i Eskilstuna har de nr 110 och 111.
På andra sidan Folkestaleden sett från våtmarken, och dessutom med järnvägen emellan, finns ett kulturminne i form av en kyrkoruin. Under ett par hundra år på medeltiden var Ekeby en socken med egen kyrka, som någon gång i början av 1300-talet – när Ekeby införlivades med Torshälla – kom ur bruk och föll i glömska. Resterna har dock sedan 1600-talets slut återupptäckts tre gånger. Senast 1951 gjordes utgrävningar och restaureringsarbeten, varvid man under kyrkan hittade medeltida gravar och mynt. För att besöka Ekeby kyrkoruin åker man Västeråsvägen mot Hällby och svänger in på Ekebyvägen förbi Ekeby vårdcentral och ridskolan.
Som vanligt avslutades dagens exkursion med en fikastund och allmänt småprat. Aktiviteterna kommer som nämnts att oförtrutet fortgå. Närmast har vi att se fram emot ytterligare en kvälls musikunderhållning i Hällberga under helgen. Nästa torsdags utflyktsmål blir Sigurdsristningen i Sundbyholm.

Text och bild Hans Persbjer