När Verdandi korsade såväl kommun- som länsgräns för sin utomhusaktivitet denna vecka hade man åter lyckats blidka vädrets makter, som den senaste tiden visat sig nyckfulla och opålitliga. En halvtimmes promenad runt lilla kanalslingan vid Hjälmare docka kunde genomföras i strålande solsken och i natursköna omgivningar.

Hjälmare docka är besökscentrum för Hjälmare kanal, Sveriges äldsta byggda vattenväg som ännu är farbar. Den började byggas under Gustav II Adolfs regeringstid och ersatte fr o m 1639 Karl IX:s kanal som länk mellan Hjälmaren och Mälaren. Själva dockan tillkom på 1820-talet. I ett kanalcafé på platsen finns en utställning där man kan studera kanalens historik.

De 14 medlemmar som valt att tillbringa torsdagen i gemytlig samvaro präglad av Verdandis anda hade turen att efter den obligatoriska fikastunden få bevittna en slussning vid Hällby slussar, även kallad ”dockslussen”.

Text & bild Hans Persbjer