Det tycks inte vara nog med att Covid-19 ska lägga hämsko på våra normala rutiner den här våren. Kung Bore gör framstötar långt in i maj för att sätta sina käppar i hjulet. Regn, snö och hagel har två gånger den här veckan varit nära att kullkasta Verdandis planer, men vi har visat oss vara av segt virke och inte vikt ner oss.

Vi var således en dryg handfull medlemmar som trots mörka moln runt centrala Eskilstuna hade hörsammat kallelsen till en rundvandring i Rothoffsparken torsdagen den 14 maj. Under några minuter i början av promenaden föll ett stilla regn, men ganska snabbt skingrade sig molnen för att släppa fram en värmande sol från blå himmel.

Rothoffsparken är Eskilstunas äldsta anlagda park, uppkallad efter brukspatronen Fredrik Rothoff, som bosatte sig på platsen i slutet av 1740-talet. Den nuvarande Rothoffsvillan, som blev färdigställd år 1883, inhyste till för något år sedan Eskilstuna Turistbyrå. Parken bjuder på en mångfald växter och är en populär oas för picknick. På området finns också karpdammar, ett apiarium (bikupa) och en djungelinspirerad lekplats, som lockar såväl yngre som äldre.

Verdandi tänker fortsätta med utomhusaktiviteter men gör ett uppehåll vecka 21. Förhoppningsvis kommer vädret att stabiliseras och bli mer sommarlikt och därmed locka fler deltagare.

Hans Persbjer