Mörka moln tornade hotfullt upp sig runt Eskilstuna på torsdagskvällen när Verdandi kallat till veckans andra aktivitet. Åtta medlemmar infann sig trots detta till Skiftinge centrum, varifrån man till fots fortsatte till Långbergsparken, där programmet kunde genomföras mestadels i solsken och utan att minsta regndroppe föll.
Stadsdelen Skiftinge, som redan på vikingatiden var en betydelsefull handelsplats, genomgår sedan några år tillbaka en ansiktslyftning. En ny infart till dagens handelsområde håller på att iordningställas, där jätteskulpturen ”Planteraren” kommer att invigas i september. År 2018 öppnades Långbergsparken, en park med ytor för avkoppling och olika aktiviteter för alla åldrar.
Från parkens entrétorg gick man via en centralt placerad scen förbi en fotbollsplan, en lekplats och några utegym. Till slut hamnade man vid boulebanorna, där en uppdelning i två lag gjordes för att genomföra en match, som det ena laget vann med siffrorna 13 – 7.
Kvällen avslutades med fika vid grillplatsen intill boulbanorna.
När man därefter skingrades uttryckte sig flera av deltagarna i uppskattande ordalag om dagens aktivitet, något som naturligtvis är glädjande för Verdandi och sporrar till fortsatta ansträngningar.
Text och bild: Hans Persbjer

Med glädje fortsätter Verdandi Eskilstuna planera kommande veckor med sunt förnuft och med en säker och trygg samvaro.
Det viktiga är att vi alla tar ansvar och följer alla myndigheters rekommendationer som ges.
Vi vet att det är en mycket speciell situation vi befinner oss i här i Sverige och i stora delar av världen.