God Jul önskar vi i styrelsen alla våra medlemmar och följare 🌺
Vi hjälps åt nu och håller ut, med förhoppning om en snar tid med mer normal tillvaro.
Vid behov, Kontakta gärna föreningen via Mail eller mobil.