Den gångna våren och sommaren har naturligtvis i mångt och mycket präglats av Covid-19, och Verdandi har i likhet med övriga fått anpassa sin verksamhet efter de riktlinjer och rekommendationer våra myndigheter meddelat. Planerade programpunkter har fått ställas in eller skjutas på framtiden. Inget är glömt bara lagts på väntan tills allt är som ”vanligt” igen.

Trots denna utmaning kan vi, nu när hösten närmar sig, blicka tillbaka på en tid som har varit fylld av utomhusaktiviteter där medlemmarna helhjärtat deltagit med gott humör och med vederbörlig respekt för den rådande situationen. Sedan den 16 april har vi, företrädesvis på torsdagar, gjort längre och kortare utflykter – ibland utanför Eskilstuna kommun och Sörmlands län. Vi har givits sammanlagt 17 möjligheter att uppleva massor av kultur och natur, förnimma historiens vingslag och förhoppningsvis lära känna vår hembygd bättre. Totalt har 40 medlemmar deltagit minst en gång. Flera har återkommit vecka efter vecka, och det genomsnittliga deltagarantalet hamnar på elva individer per tillfälle.

Föreningen tackar Hans Persbjer för all den kunskap han har och har skaffat sig för att dela med sig till oss andra.

På verdandis hemsida verdandieskilstuna.se finns en blogg för allt samlats och kommer även framöver att dokumenteras där.

Sommaren börjar således lida mot sitt slut. Några aktiviteter återstår i augusti. Styrelsen kommer under de närmaste veckorna att utarbeta ett program för hösten och tar med glädje emot förslag och synpunkter från medlemmarna.