Torsdagskvällen denna vecka 13/8 innebar starten på Verdandis bouleturnering, ledd av föreningens egen instruktör Patrik. Vid detta första tillfälle infann sig tio spelsugna medlemmar. Syftet med turneringen är naturligtvis att umgås och ha trevligt i Verdandis anda, men det hindrar inte tävlingsinstinkten att komma fram hos vissa när matcherna väl kommer igång.

Allt gick dock ärligt till och omgångarna blev jämna. Ibland räckte inte ögonmåttet till för att avgöra vilket klot som låg närmast ”lillen”. Då fick man ta till måttband. Patrik poängterade vikten av att äta och dricka under en turnering. Detta för att kunna hålla koncentrationen och inte tröttas ut.

Efter en första omgång lades därför en vattenpaus in. Omgång två följdes av en fikastund. Den blev också ett ypperligt tillfälle till en quiz, som kan ses som en form av examen på de kultur- och historievandringar som hållits under våren och sommaren. Deltagarna fick totalt 25 frågor om sådant som upplevts på alla platser man besökt sedan mitten av april. Då varje fråga hade tre svarsalternativ var chansen att få rätt 33 % även om man missat att vara med på just det stället. Priser utdelades till de tre som lyckats pricka in flest rätt på frågetävlingen. De hade i fallande skala avgivit 19, 17 respektive 15 korrekta svar.

En tredje omgång avslutade kvällens program. Detta var som sagt starten på Verdandis bouleturnering, vilket innebär att fler tillfällen kommer framöver. Datum framgår av det höstprogram, som snart blir tillgängligt för medlemmarna, och som givetvis också har andra godbitar att bjuda på. Det finns all anledning att hålla sig uppdaterad.