Verdandis torsdagsaktivitet denna vecka hade förlagts till vår östliga grannstad Strängnäs, som sedan 1100-talet har varit biskopssäte och vår stiftsstad. Den mäktiga domkyrkan invigdes i ett första skede 1291, ungefär 30 år efter det att byggnadsarbetena påbörjades. Tillbyggnader har gjorts under efterföljande århundraden. Den kännetecknande tornhuvan tillkom 1723.
Två kända biskopar som verkade i Strängnäs på 1400-talet var Thomas Simonsson och Kort Rogge. Den förstnämnde skrev den bekanta Frihetssången, som inleds med raderna ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring”. Den sistnämnde lät uppföra Roggeborgen, där Gustav Vasa valdes till kung 1523.

Det huvudsakliga besöksmålet för utflykten var konstparken Ulvhälls hällar, som med sitt läge på en höjd intill Ulvhälls Herrgård erbjuder utsikt över Mälaren. Det gods, tillhörigt kyrkan, som legat på platsen hette under medeltiden Finninge. Efter att under Gustav Vasas regeringsperiod ha övergått till att bli ett kronogods kom det under 1600-talet i biskopens, Laurentius Paulinus Gothus, ägo. Då dennes son, Johan Larsson Paulinus, ärvt egendomen och adlats till namnet Olivecrantz ändrades gårdens namn till Olivehäll.

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes på slutet av 1700-talet. Under ett och ett halvt sekel innehades herrgården av ett antal olika ägare. Sitt nuvarande namn fick den av Filip Mannerstråhle.

År 1947 köptes Ulvhälls herrgård av Strängnäs stad. Den kom dock att stå tom fram till 1959, då Hugo Arnerud lät påbörja restaurering av byggnaden. Från 1962 har herrgården i perioder utnyttjats för hotell-, restaurang- och konferensverksamhet.

Konstparken Ulvhälls Hällar, som invigdes 2018, är ett privat initiativ sponsrat av bland andra Sparbanksstiftelsen Rekarne. Via en drygt 500 meter lång träramp kan man dygnet runt, i lummig grönska och med sjöutsikt, beskåda konstverk som framtagits speciellt för parken. Ett spektakulärt inslag är Ebba Bohlins ”Entendre”, ett gigantisk öra av frigolit och glasfiber, som likt en gummiflotte vippar på vågorna en bit från stranden. Årets storsatsningar är installationen ”Armaments and Ornaments” av den sydafrikanske konstnären Rodney Place och Anastasia Ax’ gipsskulpturer ”Set design for Fedra/Hippolytos”.

Text och bild Hans Persbjer