Lennart Ekengren från Mariefreds Hembygdsförening mötte vid Callanderska gården, som blev start- och slutpunkt för en halvannan timme lång guidning runt stadskärnan. Promenaden inramades av ett härligt sensommarväder med strålande sol.

Namnet Mariefred kommer från det kloster, Monasterium pacis Mariae, som år 1504 uppfördes på den plats där dagens kyrka står. Det var Nordens enda kartusiankloster, och de drivande krafterna bakom dess tillkomst var ärkebiskop Jakob Ulfsson och riksföreståndaren Sten Sture den äldre.
En minnessten över den sistnämnde restes 1905 nedanför kyrkan.

Klostret fick en kortvarig historia, då det 1526 blev det första kloster som drogs in till kronan av Gustav Vasa. När det revs användes teglet till att bygga Gripsholms slott, som alltsedan dess satt sin prägel på Mariefred.

Efter det att Mariefred år 1605 fått stadsrättigheter av Karl IX byggdes den nya kyrkan. Därmed kom den gamla 1100-talskyrkan i Kärnbo socken att överges och med tiden förfalla. Ruinen av den kan fortfarande beskådas väster om stadskärnan, som genom åren behållit sin charm med välbevarade trähus och hemtrevliga innergårdar. Några byggnader som förtjänar att nämnas speciellt är rådhuset från 1780-talet, stationshuset invigt 1895 och Callanderska gården inrymd på en färgargård från mitten av 1700-talet.

Efter den intressanta och lärorika rundvandringen var det dags för lunch, som kunde intas på Blå Kattens uteservering. Ännu en lyckad utflykt med Verdandi kunde läggas till handlingarna.

Text och bild Hans Persbjer