8/10 Denna vecka var Hållsta badplats samlingspunkt för Verdandis torsdagsaktivitet – en aktivitet som också skulle innebära en hel del bad.

Det var dock inte så mycket kroppen som skulle renas, som fastmer själen. I Japan uppstod på 1980-talet fenomenet Shinrin-yoku, vilket på vårt språk kan översättas med skogsbad, för att skapa en motvikt mot all stress och alla krav det moderna samhället innebär för människan. Enkelt uttryckt går skogsbad ut på att genom långsam vistelse i naturen bara vara, inte göra, och härigenom ges tid och möjlighet att ”bada” i intryck från alla sinnen.

De nio deltagarna genomförde sitt skogsbad som en halvannan kilometer lång vandring upp till Dansberget. Sträckan hade delats in i fem etapper, som var och en representerade ett av våra sinnen: känsel, hörsel, syn, lukt och smak. Mellan etapperna skulle man också besvara ett antal frågor, som ingick i ett quiz vars tema givetvis var dans.

Namnet Dansberget uppstod då platsen på 1800-talet blev träffpunkt för de många anställda på gårdarna i trakten, när de ville koppla av från vardagens slit och roa sig med musik och dans. Inte förrän 1905 fick bygden en riktig samlingslokal.

För att helt och fullt tillgodogöra sig ett skogsbad är det tabu att samtala eller låta sig distraheras av mobiltelefoner. För nutidsmänniskan är detta en verklig utmaning. Alla deltagare visade dock en beundransvärd disciplin, och när man efter 50 minuters vandring slog sig ned på Dansberget för att fika hade inte ett ord yttrats. När ytterligare någon minut gått hade alla fått i sig en klunk kaffe och en tugga bulle eller smörgås. Samtliga sinnen hade därmed aktiverats och det blev tillåtet att kommunicera muntligt.

Under fikastunden redovisades de korrekta svaren på quizen. I sann Verdandianda blev alla vinnare och kunde oavsett antal rätt som pris hämta ut en dansbands-CD. Rolf Sundin kunde dock känna sig extra stolt, då han var den ende som klarat av den lite kluriga extrafrågan.

Stärkta av kaffetåren och en stunds vila styrde skogsbadarna stegen tillbaka mot Hållsta badplats. Två timmar efter start återkom man dit, förhoppningsvis vederkvickta till både kropp och själ av den för de flesta nya upplevelsen.
Text & bild Hans Persbjer