Ett stilla höstregn avskräckte inte 14 shoppingsugna Verdandimedlemmar från att sammanstråla vid Hedlandets lågprisvaruhus i Mariefred i söndags för att delta i föreningens tredje aktivitet denna vecka. Med ett glatt humör och kläder anpassade efter väderleken klarar man de flesta situationer.

En timme avsattes till enskilda inköpsrondor. När alla passerat kassabandet och stuvat inhandlade varor i bilarna var det dags för en fika, som alla valde att inta på det intilliggande Kafé Klavér med utsikt över Gripsholmsviken och Mariefred.

När även fikastunden klarats av blev det uppsittning i bilarna för färd mot Taxinge, där nästa destination, Drottningkällan, är belägen. Den som givit namn åt platsen är Johan III:s maka Katarina Jagellonica.

Under sin tid som hertig av Finland råkade Johan i onåd hos sin bror Erik XIV och blev av denne satt i fängsligt förvar på Gripsholms slott. Hustrun Katarina valde att frivilligt följa sin make i fångenskapen med hänvisning till den devis som fanns graverad i hennes vigselring – ”Nemo nisi mors”, d v s ”Ingen annat än döden (skall skilja oss åt)”. Under de fyra år fångenskapen varade tilläts hon att dagligen färdas till trefaldighetskällan i Taxinge för att hämta friskt vatten åt Johan. Källan är klassad som ett fornminne, och minnesstenen på platsen genomgick sommaren 2019 en renovering, som helt och hållet bekostades av National Institute of Polish Culture Heritage Abroad. Vilken remarkabel förändring stenen genomgått framgår av de två fotografier, som visar dess skick före respektive efter restaureringen.

Efter besöket vid Drottningkällan fanns möjlighet för intresserade att på hemvägen göra ett kort stopp vid ytterligare ett historiskt minnesmärke. Greven, militären, arkitekten och ämbetsmannen Erik Dahlberg har blivit känd för eftervärlden bland annat genom sina insatser vid tåget över Bält 1658 och som initiativtagare till praktverket Suecia antiqua et hodierna. Han ligger begravd i det gravkor i Turinge kyrka i Nykvarn han själv ritade och lät uppföra i slutet av 1600-talet. Bara två kilometer från kyrkan restes 1925 en minnesvård över Dahlberg.

Text & bild Hans Persbjer