En liten tapper skara kultur- och historieintresserade verdandister hade anmält sig till den kyrkoutflykt, som företogs tisdagen den 3 augusti. Några inledande ord om kyrkans betydelse för utvecklingen av vårt samhälle alltsedan Sverige kristnades för 1.000 år sedan övergick i en beskrivning av det grundkoncept som finns för en kyrkobyggnads utseende. Under eftermiddagen skulle sju kyrkor besökas för att jämföras med denna mall.

Då samlingen skedde vid Torshälla kyrka var det den som stod först i tur att skärskådas. Man kunde konstatera att tornets utseende avvek från det normala, då det har en trappgavel – något som hör mer hemma i sydligaste Sverige och Danmark. På insidan pryds korets takvalv av målningar utförda av Albertus Pictor på 1400-talet. En unik och vida berömd detalj är ”Abraham med glasögon”.

Övriga kyrkor som stod på dagordningen var de sex sockenkyrkorna i Kafjärdens församling. Dessa skulle tyvärr kunna beskådas enbart exteriört, då det numera hör till ovanligheterna att en kyrka är öppen utanför gudstjänsttiderna.

Vallby kyrka ligger – likt många andra kyrkor – på en plats höjd över det kringliggande landskapet, men utifrån sett har den inga detaljer som direkt sticker ut.

Hammarby pittoreska kyrka är den minsta i Kafjärdens församling. Runt porten finns flera intressanta utsmyckningar, bland annat ett manshuvud utfört av den medeltida konstnär som benämns ”Mustaschmästaren”.

Sundby kyrka är belägen på en höjd intill Sveriges första folkskola, grundad av Carl Carlsson Gyllenhielm 1629. Inmurad i kyrkväggen finns en lockhäll till en så kallad Eskilstunakista.

Kjula kyrka företer många likheter med Sundby kyrka på utsidan. Texten på de två skyltar som pryder den närliggande skolans fasad och som utgör bevis för att kyrkan genom historien satt avtryck på samhället har på senare tid väckt starka känslor och reaktioner.

Barva kyrka – dagens näst sista besöksmål – utmärker sig mest för sin avsaknad av torn. I stället reser sig en klockstapel från en höjd på andra sidan av vägen.

Utflyktens sista anhalt var Jäders pampiga kyrka – för närvarande delvis dold bakom byggnadsställningar, då den i sommar genomgår en omfattande restaurering. Av denna anledning blev det dessvärre inte möjligt att beskåda de spännande stenar som är inmurade i kyrkväggen, bland dem den som i folkmun fått namnet ”limpan”.

En avslutande fika kunde dock intas i värmande solsken vid kyrkstallarna, där en utställning om Axel Oxenstierna kan besökas torsdagar och söndagar till och med den 15 augusti och drygt tre timmar efter starten skildes deltagarna åt efter en intresseväckande och uppskattad eftermiddag.

Hans Persbjer