Två gånger i år har Torshälla nu fått stå värd för Verdandis torsdagsträffar. Redan i våras genomförde en grupp medlemmar en vandring från Kofältet genom Nybyparken, med Sveriges absolut finaste lekstuga, och över Holmberget, där både blomsterkonungen Carl von Linné och hovskalden Carl Michael Bellman blickar ned mot Torshällaån.

I torsdags, med höstdagjämningen nyligen passerad, var det åter dags för ett besök i den 700-åriga idyllen. Denna gång infann sig en liten skara vid Arne Jones’ skulptur ”Yin-Yang” i kanten av det kullerstensbelagda Rådhustorget, varifrån man förutom rådhuset från 1837 har den betydligt äldre kyrkan inom synhåll.

Kyrkan var det primära målet för dagens utflykt. Dess äldsta delar är från 1100-talet. I och med erhållandet av stadsrättigheter 1317 växte Torshälla och därmed också kyrkobyggnaden. I början av 1600-talet var tornet med spira 102 meter högt, vilket gjorde Torshälla kyrka till en av de högsta byggnaderna i Sverige. Vid ett åsknedslag 1873 förstördes det gamla tornet. Det ersattes sedermera med den trappstegsgavel vi kan se idag.

Inne i kyrkan kan man beskåda takmålningar från 1400-talet av Albertus Pictor. Efter att under lång tid ha varit övermålade togs de åter fram vid en omfattande restaurering i början av 1900-talet. En av de mest kända detaljerna är ”Abraham med glasögon”. Från 1400-talet är också de fyra träskupturer föreställande helgonen S:ta Birgitta, S:ta Katarina, S:ta Gertrud och S:t Göran som är utplacerade i kyrkorummet. Predikstolen med bilder av Kristus och de fyra evangelisterna uppsattes 1642.

År 1776 förbjöd kyrkoherden Olof Strandberg all gravsättning i kyrkan. Befintliga gravar fylldes igen och oskadade gravhällar flyttades. Av dem som gravsatts i Torshälla kyrka kan nämnas Reinhold Rademacher.

Efter en rundvandring i kyrkan var det dags för en promenad i det trots enstaka regnstänk sköna höstvädret. Turen gick över bron vid Kvarnfallet, förbi Östra Torget och in på Riktargatan. Längs vägen kunde man hitta några av de elskåp som bemålats under jubileumsåret 2017 och i år. Dessa skåp finns nu att beskåda på sammanlagt 44 platser runt Torshälla.

Målet för promenaden var stadens allaktivitetspark vid Krusgården intill Torshälla hamn. Här kan alla hitta något att sysselsätta sig med. Det finns bland annat utegym, äventyrslekplats, parkourbana, hängmattor och grillplatser. Efter en välkommen fikastund, för säkerhets skull under tak, kunde man spatsera tillbaka utmed ån.

Ännu återstår förhoppningsvis många härliga höstdagar med möjlighet till utomhusaktiviteter. Oktober månad erbjuder ett tiotal tillfällen att träffas. Studera programmet och glöm inte att föranmälan krävs till de flesta sammankomster!

Hans Persbjer