Verdandis aktiviteter under den pågående pandemin har visat sig vara uppskattade. Många av dem har lockat mellan tio och tjugo deltagare. Då det varit möjligt att ansluta sig spontant har det dock vid några tillfällen infunnit sig endast en handfull medlemmar, vilket kan synas vara ett för lågt deltagarantal för att möjliggöra genomförandet av ett meningsfullt program. Därför krävs numera föranmälan till de flesta sammankomster.

Med anledning av för få anmälda till den lingon- och svampexkursion i Hedlandets naturreservat som var planerad den gångna lördagen beslöts att i stället arrangera en promenad längs vattnet intill Sundbyholms slott. Väderleksutsikterna för ett sådant upplägg såg gynnsamma ut.

Sju personer (och två hundar) samlades under en blå himmel kl 1400 på gräsmattan framför slottet, där prins Eugen står vid sitt staffli i form av Sven Lundqvists bronsskulptur. I maklig takt påbörjades en promenad ut på udden, som fortsatte med en vandring tillbaka utmed vattenbrynet. Då lördagen utnämnts till den stora skräpplockardagen i Sverige passade man samtidigt också på att dra sitt strå till stacken för att skapa en renare miljö.

I strålande solsken och till ljudet av vatten kluckande mot stranden kunde man ta fram den medhavda fikakorgen för en stunds avkoppling innan man slutligen fortsatte tillbaka mot slottet. I slottsparken passerades Emil Näsvalls bronsskulptur ”Maj”. Innan man skiljdes åt för hemfärd fanns för den intresserade dessutom möjlighet att beskåda det tredje offentliga konstverket på området – Lars G Holmqvists ”Odens öga”.

Text & bild Hans Persbjer