Torsdag 10/9 Verdandis besöksmål för denna veckas utomhusaktivitet var Lagersbergs säteri några kilometer sydväst om centrala Eskilstuna. En grupp på tio personer samlades kl 1600 på parkeringen för en spatsertur utefter gångvägen bredvid gården och allén bakom huvudbyggnaden. Under promenaden kunde man ta del av en fotouställning om djuren på Lagersberg under första hälften av 1900-talet, då familjen Perssons bodde på gården.

Efter att ha beskådat sammanlagt tretton manshöga skyltar med fotografier och text hamnade deltagarna till slut på gårdsplanen framför husen. Man hade tyvärr inte möjlighet att gå in i några byggnader, men man fick lyssna på en kortfattad redogörelse av Lagersbergs historia.

Lagersberg är en av Sveriges bäst bevarade karolinergårdar. Områdets historia går emellertid längre tillbaka än så, vilket dess äldre namn Hunsta ger en fingervisning om. Platser med ändelsen -sta, vilket finns åtskilliga av i kommunen, härrör ofta från järnåldern. Ett gravfält inte långt från dagens byggnader utgör bevis på att så är fallet här.

Första skriftliga belägg för namnet Hunsta dateras till 1356, då riddaren Lars Magnusson sålde marken till sin brorson. Under 1400-talet kom ägorna att hamna under Johanniterklostret i Eskilstuna och blev efter Gustav Vasas reduktion i början av 1500-talet ett kronohemman.

År 1668 erhöll Lagersberg säteriprivilegier. Ägare var då Eskilstunas förste borgmästare, Erik Dryselius adlad Lagerqvist. På 1700-talet kom säteriet i ätten von Siegroths ägo, efter att Lagerqvists dotter Catharina gift sig med Carl Gustav von Siegroth. Deras son Conrad Gustaf von Siegroth ändrade gårdens namn till Lagersberg.

Efter släkten von Siegroth blev industrimannen Birger Rothoff säteriets ägare under början av 1800-talet. Den sista privata ägarfamiljen tog över Lagersberg 1876, då agronomen Sven Persson från Skåne köpte Lagersberg av brukspatronen Claes Ulric Bergstedt och började utveckla gårdens jordbruk. Familjen Persson kom att inneha mark och byggnader till 1991. Därefter har gården ägts och förvaltats av Stiftelsen Lagersberg.

Eftermiddagens avslutande fika kunde avnjutas under en behagligt värmande höstsol på gräsmattan intill duvslaget.

Text & bild Hans Persbjer