Tyvärr regnade Verdandis första planerade aktivitet den här veckan bort på tisdagen, då matgruppen hade tänkt ordna en pizzakväll utanför föreningslokalen.

Då klockan slog 16.00 på torsdagen hade hade väderläget stabiliserats så pass att åtta medlemmar kunnat infinna sig vid Eskilstuna kommuns äldsta offentliga konstverk, placerat i Rinmansparken, för att delta i den sedvanliga torsdagsträffen med inslag av kultur och lokalhistoria.

Verket man samlats framför har nummer 107 i den nytryckta broschyr som upptar 158 av kommunens offentliga konstverk och är således det äldsta, ursprungligen rest 1832. Det är ett monument över Sven Rinman, en av de framstående banbrytare som alltsedan Reinhold Rademachers dagar bidragit till att sätta Eskilstuna på den industriella kartan. Inskriptionen på monumentet lyder: ” Åt Swen Rinman Född 1720 Död 1792 – I förtjenst om Bergs-Handteringen den främste på sin tid – Av Brukssocieteten”. Rinman har kallats ”Den svenska bergshanteringens fader”. Under mitten av 1700-talet företog han studieresor i Europa, varifrån han inhämtade kunskap om arbetsmetoder som dittills varit okända i vårt land.

Rinmanmonumentet flyttades i början av 1940-talet från Fristadstorget (som under några decennier på 1800-talet hetat Rinmanstorget) till sin nuvarande plats i vad som då hette Fristadsparken och var en före detta lasarettspark. Efter att det epidemiska sjukhuset revs 1926 har parken förblivit obebyggd, och idag bidrar en mångfald av trädarter på området och en damm kantad av blomsterrabatter till att Rinmansparken blivit den trivsamma oas nära centrum den är idag. Förutom Rinmanmonumentet återfinns två modernare konstverk i parken – ”Den fria viljan”, en ljusinstallation i polyeten av Monika Gora och ett obetitlat verk i cortenstål av Klaus Koivula. Man bör också unna sig att njuta av Jussi Mäntynens fina granitskulptur ”Modersstolthet” från 1955 utanför huvudentrén till Rinmansskolan alldeles intill parken. I ett hörn av parken ligger lekplatsen ”Upptäckten”, där avsikten är att barn under lek ska kunna ta till sig kunskaper i teknik och fysik.

Bara ett stenkast från Rinmansparken ligger Rothoffsparken, Eskilstunas äldsta anlagda park, som var kvällens andra besöksobjekt. Den har fått sitt namn efter Fredrik Rothoff, som på 1780-talet lät uppföra en karolinerherrgård med en intilliggande engelsk park. Inte mycket av själva parken har ändrats sedan Rothoffs dagar. Blomsterprakten är omfattande. Även en kryddträdgård och en karpdamm ingår, och minst ett exemplar av praktisk taget alla svenska lövträd finns att beskåda. Herrgårdsbyggnaden har dock rivits och ersattes 1883 av den nuvarande Rothoffsvillan.

Sedan några år tillbaka finns också i Rothoffsparken en lekplats för barnen. Här är den inspirerad av djungeln, med exotiska djur som elefanter, apor och krokodiler. Ett annat sentida tillskott är ett apiarium (bikupa), där man under perioden maj – september ska kunna studera honungsbin.

Efter att ha vandrat runt två parker hade deltagarna naturligtvis behov av en fikapaus för att smälta alla intryck. Under veckans torsdagsträff hade man hela tiden hållit sig nära centrala Eskilstuna. Nästa veckas aktivitet kommer att ta oss utanför inte bara kommungränsen utan även in i ett angränsande län

Text och bild Hans Persbjer