Som mötesplats för Verdandis andra aktivitet denna vecka hade man valt Rosenforsparken i Skogstorp. Området var ett av de första i Rekarnebygden att resa sig ur havet när inlandsisen smält undan och landhöjningen börjat komma igång. Att trakten var befolkad redan på bronsåldern vittnar fyndet av de s k Skogstorpsyxorna 1864 om.

För 120 år sedan kom Skogstorp att bli skådeplats för en episod i svensk kriminalhistoria. Huvudperson i det dramat var den då värste massmördaren i Sverige, John Filip Nordlund. Efter att ombord på ångaren Prins Carl under en färd på Mälaren ha skjutit ihjäl och knivmördat fem personer och skadat många fler försökte han fly undan rättvisan genom att ta ett tåg söderut. Han blev dock gripen av tre poliser i väntsalen på Skogstorps järnvägsstation. Efter rättegång blev han dömd att ”i en bot mista lifvet och för alltid vara förlustig medborgerligt förtroende”. Han sökte aldrig om nåd och blev därmed den näst siste att avrättas i Sverige och den siste som halshöggs med handbila.

Skogstorps bruk grundades under senare delen av 1500-talet. När ägaren till Lagersbergs säteri, Conrad Gustaf von Siegroth, tog över efter familjen Lohe 1738 döptes bruket om till Rosenbergs bruk och forsen i den förbirinnande Hyndevadsån fick namnet Rosenforsen.

Verksamheten vid bruket lades ner 1843, men återupptogs knappt 20 år senare av bröderna Bernhard och Oscar Liberg, som startade Rosenfors Jernmanufakturverk. Det var under deras tid Rosenforsparken anlades i direkt anslutning till fabrikstomten och disponentvillan. Avsikten var att man skulle kunna odla nyttoväxter i parken, men den utnyttjades också av Libergsfamiljen för privat rekreation.

Under 1900-talet började verksamheten kring parken och skötseln av den att succesivt upphöra. På senare tid har dock vissa delar restaurerats, och skötseln utförs nu av den ideella föreningen Rosenforsparkens vänner. Även om parken på många ställen är igenvuxen är den en trivsam oas att besöka.

De som deltagit under kvällen kunde efter en fikastund i den lummiga grönskan gå hem nöjda för att invänta kallelse till nästa evenemang. Det kommer inte att saknas tillfällen att besöka intressanta utflyktsmål under sommaren.
Text och bilder Hans Persbjer