Tisdagen den 23 juni genomfördes den första av Verdandis aktiviteter denna vecka. Nio deltagare samlades kl 1700 vid ICA Ekängens parkering för att via Kjula, där ytterligare två medlemmar anslöt, fortsätta på gamla E 20 till Näsbyholm i Härad och därifrån vidare ut på Fogdön.

Vid Fogdö kyrka svängde man in på en dammig grusväg för att ta sig de tre kilometerna till Kungsberg och den första delen av kvällens program. Alldeles intill Mälarens vatten kunde man beskåda Vårfruberga klosterruin, resterna efter det nunnekloster som under medeltiden legat på platsen. Den kommun som de tre socknarna på Fogdön – Helgarö, Fogdö och Vansö – fram till 1971 bildade tillsammans med Härads socken på fastlandet hade namnet Vårfruberga landskommun efter klostret.

Efter en rundvandring innanför de restaurerade klostermurarna blev det åter uppsittning i bilarna för vidare transport till nästa programpunkt. Platsen för denna var Fogdö Golfbana, endast ett stenkast från kyrkan. Av deltagarna var det bara ordförande Peter som hade golfvana och egen utrustning, men vi övriga fick låna klubbor och kunde efter en grundläggande instruktion åstadkomma några godkända utslag på driving rangen. Det rådde som vanligt en god stämning, och man gav sig också tid till en gemytlig fikastund i det soliga vädret. Efter några avslutande träningssvingar på rangen valde hälften av deltagarna att gå en runda medan den andra hälften ansåg sig nöjd och anträdde återfärden hemåt.

Text och bild Hans Persbjer