Sex Verdandister begav sig måndagen den 18 november till församlingshemmet i Mariefred för att höra arkeolog Lars Norberg berätta om fynd som gjorts under utgrävningar i staden. Detta som ett led i föreningens studiecirkel om just Mariefred.

Det fängslande föredraget, som lockat många intresserade åhörare, började med en historisk återblick på hur våra sörmländska städer växte fram under medeltiden, och vi fick en inblick i vilken betydelse kyrkan och klostren hade. Vi fick också klart för oss att kunskap om vår historia bygger inte enbart på dokumenterade faktauppgifter utan till stor del också på gissningar.

Under en paus i föreläsningen serverades kaffe med goda hembakade bullar och kakor, så när kvällen var slut kunde vi nöjda åka de fem milen tillbaka hem till Eskilstuna.

Hans Persbjer