I dessa tider med hög risk för spridning av Coronavirus har Verdandi, som alla föreningar, tvingats ta en timeout från ordinarie programverksamhet. När man nu så smått kommer igång igen blir det utomhusaktiviteter som gäller. Det blir då lättare att hålla den sociala distans som är viktig i rådande situation. Ett krav för att få delta är dessutom att man inte har några förkylningssymptom. Den första träffen ägde rum torsdagen den 16 april i Vilsta friluftsområde. Elva medlemmar gick en kombinerad konstrunda/tipspromenad i den ganska sköna, om än blåsiga, vårkvällen.
I Vilsta återfinns tre av de färdigställda konstverk som ingår i projektet Konst + friluftsliv = sant. ”Vilsta i graffiti”, en graffitimålning runt hela klubbstugan vid foten av skidbacken, invigdes i september 2016. ”Okänd planet”, som invigdes i oktober 2017, ligger intill badplatsen och påminner om ett UFO. På motsatta sidan av ån återfinns ”På fri hand”, som visar delar av vad människan består av och som invigdes i juni 2018.
Uppgiften under tipspromenaden bestod i att identifiera ett antal fåglar utifrån bilder, som inte på något sätt var naturtrogna återgivningar utan snarare rebusar. Det visade sig vara inte helt enkelt. Två deltagare lyckades pricka in elva rätt av sexton möjliga och belönades med välförtjänta priser under den avslutande fikastunden.
Hans Persbjer

Det kändes bra att kunna träffas igen under dessa former.
Nästa aktivitet, med ett liknande upplägg, blir torsdagen den 23 april vid Naturstugan i Årby.
Samling 16.00 vid parkeringen mittemot Prästängens förskola (vid idrottsplatsen) så går vi upp mot Årbystugan tillsammans.
Då hoppas vi ännu fler sluter upp.
Tack till Hans som så fullhjärtat engagerar sig i våra kulturella inslag