När Verdandi förlade sin onsdagsaktivitet till Eskilstuna stadsmuseum den 11 mars var det bara en handfull medlemmar som infann sig. Trots det var vi i klar majoritet bland besökarna den dagen. Man kan misstänka att hotet från COVID-19 börjat sätta sina spår.

Utställningarna på museet riktar sig till både unga och äldre. I ett av rummen – ”Faktotum” – kan man genom fysikaliska experiment bland annat studera hur sådana fenomen som elektricitet, friktion och magnetism fungerar.

Lite längre in hittar man utställningen om Eskilstunahus, slottet som en gång fanns i vår stad, men som förstördes i en brand 1680. Genom en glugg kan man se var slottet låg, nämligen där Slottsskolan idag är belägen.

I anslutning till visningen om Eskilstunahus finns för närvarande en stor modell i skala 1:400 som visar Eskilstuna på 1780-talet. Att Eskilstunabornas intresse för stadens historia är stort framgår av det faktum att den specialvisning, som kommer att hållas söndagen den 15 mars, sedan länge är fullbokad. Ett annat inslag i 1700-talsutställningen är en presentation av ett persongalleri ur skilda samhällsskikt med exempel på hur de var klädda.

Vapentillverkning har haft en stor betydelse för Carl Gustafs stad, som Eskilstuna en gång kallades. Naturligtvis finns också utställningar som fokuserar på detta. ”Värjor, sablar och huggare” är en utställning om smide av blankvapen under peroden 1775 – 1940. ”Laddat” behandlar verksamheten vid Gevärsfaktoriet från 1813 till 2009.

I två utställningar dokumenteras Eskilstunas historia med hjälp av fotografier från museets fotosamlingar. ”Guldkorn” skildrar arbete, fritid, vardag och fest under 100 år. ”Här var där” består av bilder där nya och gamla fotografier från samma platser i staden fogats till en.

I museet finns en mekanisk verkstad med maskiner från tidigt 1900-tal samt Ångmaskinshallen med körbara ångmaskiner, ett ånglok, en lokomobil och en ångbrandspruta. Under SilverSteam-festivalen den 5 september kommer både den mekanisk verkstaden och ångmaskinerna att köras nästa gång.

Det finns även en föreläsningssal i byggnaden. Redan nu på lördag den 14 mars kan man få ta del av en samling människoöden på Sundbyholm åren 1600 – 1650.

Med tanke på de många intressanta utställningar man får tillgång till helt gratis finns det all anledning att ta sig tid för ett besök på museet då och då. När man avslutat rundvandringen kan man avsluta med en fika i cafeet och en shoppingrunda i butiken.

Hans Persbjer